GaiaMind

THE GAIAMIND PROJECT
Global meditation och bönestund
23 januari 1997

Gemensam global meditation och bönestund
18.30 till 18.35


Kära Vänner,

Vi inbjuder dig att delta i en global meditation och bönestund torsdagen den 23 januari 1997. Den mycket sällsynta och lyckosamma planetariska uppställningen i kosmos ger oss en enastående möjlighet att fokusera på det kollektiva syftet. Förhoppningen är att en samling vid en och samma tidpunkt kan åstadkomma en förändring i massmedvetenheten vad gäller förståelsen för, och vår relation till, Gaia (Jorden). I det avseendet tycks vår art inte vara något annat än en cancersvulst på planeten där människan ser sig som Jordens enda utvecklade medvetenhet. Syftet är att använda det här astrologiska tillfället till att samla folk som ett uttryck för en förenad, global medvetenhet och öppna upp för en global healing.

Det är enkelt att delta. Den 23 januari kan du under fem minuter meditera, be eller göra det som får dig i kontakt med det gudomliga, med start kl. 17.30. Sedan, kl. 17.35, kan du fortsätta delta i en gemensam visualisering under en minut. Det verkar som om vitt ljus är vanligast förekommande, så vi föreslår att vi gemensamt föreställer oss ett starkt vitt ljus. Detta för att vi alla ska vara samstämmiga när det astrologiska mönstret placerar sig. En del kanske väljer att meditera, be eller visualisera för en längre tid och/eller uttrycka sig genom någon slags ritual, ceremoni eller annat firande under dagen och kvällen när fullmånen är som starkast.

Förutom den globala meditationen och bönestunden, kanske många vill fira stunden när det här mönstret bildas på himlen exakt din lokala tid. Det uppställda mönstret kommer att svepa över jorden under 24 timmar som en jättelik stafettlöpning coh sammanstråla någon gång mellan tolv och ett på dagen över varje tidszon på jorden. Lättaste sättet att få fram den exakta lokala tiden är att be en astrolog räkna ut vad klockan är när Tvillingarna stiger fyra grader den 23 januari på din latitud och longitud. Rent astrologiskt är det här datumet bara det första av en lång rad mycket ovanliga konjunktioner i de första graderna av Vattumannen, och som kommer att pågå under flera veckor. De större planeterna som medverkar här representerar i sitt ursprung den välbehövliga påskyndningen av den andliga/spirituella befrielsen.

Om du har tillgång till Internet så besök gärna GaiaMind Projects hemsida på http://gaiamind.com. Vi välkomnar insikter såväl som andra kreativa bidrag från vem som än vill vara med i den här utvecklande processen, och tar även emot linkar med andra websidor. Vår websida har sidor med den astrologiska kartan och en textförklaring på flera olika språk så att vem som än har tillgång till Internet kan skriva ut, kopiera och dela med sig av informationen till andra. Man kan också registrera sig genom att fylla i en blankett på websidan. De som inte har Internet kan registrera sig via brev eller fax.

Din hjälp är nödvändig för att sprida ett högre medvetande och det här är ett tillfälle att höja medvetandet på jorden. Genom att dela med sig av den här informationen till andra du känner och där du bor medverkar du verkligen till att detta blir en stor internationell händelse. Känn dig fri att kopiera och dela ut flygbladet som följer till vem som än är intresserad.

Frid och hälsa till er alla,
Juliana Balistreri & Jim Fournier

www.gaiamind.com

The GaiaMind Project
20 Sunnyside Avenue * Box A325 * Mill Valley * CA 94941 * USA Earth * info@gaiamind.com * Phone: 415-436-0123 * Fax: 415-621-7790